Academic News

Minggu Teknik & Vokasional STKK Tahun 2022

Tarikh: 13 – 17 Jun 2022   Aktiviti-Aktiviti Dilaksanakan Di Bawah: a) Panitia Prinsip Perakaunan b) Panitia Ekonomi c) Panitia Reka Bentuk & Teknologi d) Panitia Perniagaan e) Panitia Sains Komputer