Slider

Attention !

LAMAN KHAS UNTUK GOOGLE CLASSROOM KK HIGH SCHOOL

(2020/4/1)

PERHATIAN KEPADA SEMUA IBU BAPA / PENJAGA KEPADA MURID KK HIGH SCHOOL

LAMAN KHAS UNTUK GOOGLE CLASSROOM KK HIGH SCHOOL

PERHATIAN KEPADA SEMUA IBU BAPA / PENJAGA KEPADA MURID KK HIGH SCHOOL

Laman Khas Untuk Google Classroom KK High School

https://sites.google.com/moe-dl.edu.my/gc-kkhs/home

Please click on the link above

Maklumat Tentang Laman GC KKHS

1. Panduan Ringkas untuk Menggunakan Google Classroom KK High School.
2. Akaun-Akaun Google Classroom Murid (Dibahagikan Mengikut Kelas/Tingkatan).
3. Katalaluan/Password yang ASAL boleh didapati dalam Ruangan HELPDESK Laman Tersebut (Maklumat ID Moe perlu dimasukkan untuk mendapatkan Katalaluan).
4. ClassCode untuk Murid memasuki Kelas yang sepatutnya.
5. HelpDesk Untuk Bantuan Tentang Penggunaan Google Classroom.