Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan respon pelajar berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah diterima sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Soal selidik ini perlu dijawab sendiri oleh pelajar.

Tempoh memberi respon ini bermula dari 12 Mei 2020 hingga 17 Mei 2020

(Hakmilik Jabatan Pendidikan Negeri Sabah)

 

Pautan Soal Selidik adalah seperti berikut:

Sekolah Menengah Tingkatan 1-3

https://forms.gle/2TrT1Bx7o7YDdrht8

Sekolah Menengah Tingkatan 4-5

https://forms.gle/BU6FcxnW54nUiB7K7

Sekolah Menengah Tingkatan 6

https://forms.gle/kCRPdDKduc4fBnmUA