1) Kok Li Teng(5D) – Hadiah Cemerlang(Kategori Menengah Atas)

Hadiah Kepujian (Kategori Terbuka):-

1) Fung Mui Mee 

2) Pang Pei Mien

3) Ling Siaw Ching

Tarikh: 7 Mei 2023                                       

Tempat: SM Kian Kok Kota Kinabalu                         

Peringkat: Negeri Sabah                                           

Anjuran: Anjuran Bersama FGS Association Sabah & Jabatan Pendidikan Negeri Sabah  

Guru Pembimbing: Cik Fung Mui Mee

 

About Author