Kategori Menengah Atas

1) Angelina Mok Hou Yann (4B) – Hadiah Cemerlang

Kategori Menengah Rendah

1) Anabelle Mok Hoi Mann (1T) – Hadiah Cemerlang

2) Wong Cheer Jay (3D) – Hadiah Kepujian

3) Fan Zhi Jing (3C) – Hadiah Kepujian

 

Tarikh: April 2023                                                               

Peringkat: Negeri Sabah                                           

Anjuran:  Anjuran Bersama FGS Association Sabah & Jabatan Pendidikan Negeri Sabah  

Guru Pembimbing: Cik Fung Mui Mee/Puan Seow Fui Kian/Cik Phun Sieu Ching