Syarat-syarat Pertandingan
i. Terbuka kepada semua pelajar Tingkatan Peralihan, 1 ,2 dan 3 , ahli Kelab Kebudayaan digalakkan mengambil bahagian.

ii.Tema Busana Tarian Etnik Kreatif : Suku Kaum Dusun (Pilih satu etnik dari kaum Dusun sahaja seperti Tatana,Kimaragang,Tindal dan lain-lain)

iii. Penyertaan mesti merangkumi :
a. Busana Lelaki dan Perempuan dari kaum yang sama yang dipilih
b. Penerangan ringkas mengenai Busana yang direkacipta
c. Rekacipta dalam bentuk lukisan/lakaran yang berwarna

iv. Penilaian Rekacipta Busana adalah berasaskan berikut :
a. Kreativiti (20 markah)
b. Kekemasan (20 markah)
c. Sinopsis Rekacipta Busana (10 markah)

v. Semua penyertaan hendaklah dihantar melalui pautan borang https://forms.gle/gEh2546TtJm7GA1k6 selewat-lewatnya pada 11 Jun 2020.

About Author