Syarat – syarat Pertandingan Kuiz Tenis

  • Terbuka kepada semua murid Peralihan, Tingkatan 1 dan 2, serta semua ahli Kelab Tenis.
  • Semua jawapan hendaklah dihantar sebelum 1 Jun 2020.
  • E-sijil akan diberi kepada murid yang mendapat 90 markah dan ke atas.
  • Hadiah istimewa untuk 10 murid terawal yang mendapat markah tertinggi.

*SELAMAT MENCUBA!*