Syarat-syarat Pertandingan

i. Terbuka kepada semua pelajar Tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Ahli Kelab Karate adalah sangat digalakkan untuk mengambil bahagian.

ii. Tema : Pergerakan Asas Karate

iii. Penyertaan mesti merangkumi :
a. Foto pelajar yang memakai uniform karate.
b. Nama pergerakan yang dipersembahkan beserta slogan yang bersesuaian.
c. Foto yang kreatif dan menarik dalam menyampaikan persembahan gerakan tersebut.
d. Foto yang dihantar hendaklah sekurang-kurangnya bersaiz tidak melebihi 4MB. Format foto adalah JPEG.

iv. Penilaian Foto Kreatif Pergerakan Asas Karate adalah berasaskan kriteria berikut :
a. Kreativiti 10 markah
b. Keaslian 10 markah
c. Konsep yang unik 10 markah
d. Memenuhi tema 10 markah
e. Warna, Kecerahan, Cahaya (Foto) 10 markah
Jumlah Markah 50 markah

v. Semua penyertaan hendaklah dihantar ke https://forms.gle/ebxh7C2RsdWUUbei6 selewat-lewatnya pada 11 Jun 2020.