Pertandingan Bahas Ala Parlimen Bahasa Cina

Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (Conforming) Malaysia Peringkat Kebangsaan

 

4-13 Jun 2021 (Dalam Talian Melalui VooV Meeting)

Anjuran Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah Conforming Malaysia

(Peringkat Kebangsaan)

 

SOON WEN QI (2C)

Pembahas Terbaik (Pertandingan 32 ke Atas)

 

WONG CHUN MING (5D)

Pembahas Terbaik (Pertandingan 16 ke Atas)

 

About Author