Perhatian kepada SEMUA murid/pelajar Tingkatan Peralihan, Satu dan Enam Rendah Tahun 2020:

  1. Katalaluan moe-dl anda telah di set semula (reset) kepada yang baru pada 14 Januari 2021.
  2. Bagi mendapatkan katalaluan/password baru berkenaan, sila masukkan nombor pengenalan anda kotak console di bawah.
  3. Bagi murid-murid Tingkatan Dua, Tiga, Empat, Lima dan 6 Atas Tahun 2020, katalaluan/password anda TIDAK diubah, katalaluan/password anda adalah seperti yang telah ditetapkan oleh anda sendiri.
  4. Bagi murid-murid Tingkatan Peralihan dan Satu Baru yang bakal masuk ke sekolah untuk Tahun 2021, maklumat moe anda masih dikemaskini. Oleh yang demikian, maklumat moe-dl anda TIDAK akan dipaparkan dalam console di bawah.
  5. Bagi murid-murid berdaftar yang ingin set semula / reset katalaluan, sila emel kepada [email protected] dengan memberikan

          a. Nama Murid/Pelajar:

          b. ID Moe Murid/Pelajar:

About Author