Tarikh: 13 – 17 Jun 2022

 

Aktiviti-Aktiviti Dilaksanakan Di Bawah:

a) Panitia Prinsip Perakaunan

b) Panitia Ekonomi

c) Panitia Reka Bentuk & Teknologi

d) Panitia Perniagaan

e) Panitia Sains Komputer