Pengurusan Rekod

Date 2008/3/6 2:00:00 | Topic: KKHS Site News

NAMA KURSUS : KURSUS PENGURUSAN REKOD

( Pengkelasan Perkara Sistem Fail bagi Rekod-Rekod Housekeeping dan Pewujudan Fail dan Pemisahan Rekod)

TARIKH : 1 MAC 2008 (Sabtu)

TEMPAT : AUDITORIUM

MASA : 8.00 Pagi HINGGA 3.00 Petang

PENCERAMAH : ENCIK MUHAMMAD YASSIN BIN ISA

MATLAMAT KURSUS:

1. Menjadikan Sekolah Tinggi Kota Kinabalu mempunyai fail yang lebih sistematik

2. Untuk menyeragamkan pengkelasan sistem fail daripada pihak pentadbiran hingga kesemua unit

3. Membolehkan Sekolah Tinggi Kota Kinabalu mempunyai sistem fail yang boleh di kesan dalam masa yang singkat.

LAPORAN

Kursus ini sesungguhnya telah mencapai objektif yang telah disasarkan. Seramai 82 orang guru dan 12 orang staf sokongan telah menjayakan kursus berkenaan. Kursus yang berlangsung hampir sepanjang hari telah memberi semua pendedahan asas daripada pewujudan fail hinggalah ke pemisahan fail. Kursus berkenaan telah disampaikan oleh Encik Muhammad Yassin B. Isa. Kursus telah berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama daripada semua pihak.


This article comes from Kota Kinabalu High School
http://kkhs.edu.my

The URL for this story is:
http://kkhs.edu.my/modules/news/article.php?storyid=48